Nosaltres: Conèixer i entendre els problemes oncològics mes freqüents en la pràctica clínica. Cures pal·liatives. Paper del farmacèutic