Nosaltres: Conèixer i entendre els problemes més freqüents en la pràctica clínica de les malalties endocrines. Paper del farmacèutic