Nosaltres: Conèixer i entendre les patologies més freqüents en la pràctica clínica de les malalties metabòliques/nutrició: Paper del farmacèutic