Nosaltres: Conèixer i entendre les patologies més freqüents en la pràctica clínica de les malalties sensorials: visió i audició. Paper del farmacèutic