Nosaltres: Introduir a l'alumne en els conceptes fonamentals de la patologia clínica imprescindibles en el treball del farmacèutic. Conèixer i entendre el procés de salut i malaltia.