Nosaltres: Conèixer i entendre les patologies més freqüents en la pràctica clínica de les malalties cardiovasculars. Paper del farmacèutic.