Nosaltres: Conèixer i entendre les patologies més freqüents en la pràctica clínica de les malalties digestives. Paper del farmacèutic.