Nosaltres: Conèixer i entendre els problemes infecciosos més freqüents en la pràctica clínica. Valorar el paper del farmacèutic en aquesta atenció.