Nosaltres: Conèixer i entendre les patologies més freqüents en la pràctica clínica de les malalties nefro-urológiques. Paper del farmacèutic.