Nosaltres: Conèixer i entendre la patologia clínica en l'ancià. Analitzar l'envelliment fisiològic i patològic i valorar el paper del farmacèutic en aqueix procés.