Nosaltres: Disseny de circuits d'ajuda a la commutació i filtres d'entrada