Nosaltres: Implementació de prototip, prova i informe