Nosaltres: Fonaments Teòrics de l'Enginyeria Acústica