Nosaltres: Trastorns de la personalitat i del control dels impulsos.