Nosaltres: La valoració de la incapacitat laboral.