Nosaltres: EL DISSENY DEL SUBSISTEMA D'OPERACIONS.