Nosaltres: PLANIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE MATERIALS: MRP SISTEMES.