Nosaltres: UNITAT DIDÀCTICA 2: COMPORTAMENT DEL VENEDOR