Nosaltres: La Transformada Z i l'anàlisi de Sistema LTI Discrets