Nosaltres: Integritat de senyal. Implementació de circuits impresos.