Nosaltres: Aspectes claus per crear una proposta de valor.