Nosaltres: Factors inespecífics de la teràpia i habilitats terapèutiques que afavorixen la relació.