Nosaltres: Una panoràmica del risc toxicològic a través d'escenaris específics d'exposició química