Nosaltres: Seminaris: seminaris explicatius que versaran sobre els distints temes impartits en l'assignatura.