Nosaltres: Estratègies de disseny en la investigació clínica