Nosaltres: Producció, difusió i consum de les publicacions científiques