Nosaltres: Els danys a les persones en l'àmbit del dret penal i civil.