Nosaltres: UD4. DIMENSIONAMENT DE INSTAL.LACIONS SOLARS