Nosaltres: CONCEPTES FONAMENTALS. ESTRUCTURA D"ÀTOMS I MOLÈCULES