Nosaltres: Prototipado aplicat a la Tecnologia de Fabricació.