Nosaltres: Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica